NYTTIGE LINKS

Museum Vestsjælland
Læs mere om Museum Vestsjælland på
www.vestmuseum.dk

Odsherred Museum
Læs mere om Odsherred Museum på
www.vestmuseum.dk

Odsherred Kunstmuseum
Læs mere om Odsherred Kunstmuseum på
www.vestmuseum.dk

Odsherred Kunstmuseums og Malergårdens Venneforening
Læs mere på venneforeningen på
www.malergaardensvenner.dk

Nykøbing Sjællands lokalhistoriske forening
Læs mere om foreningen på www.nykobingslokalhistoriske.dk

Geopark Odsherred
Læs mere om geoparken på www.geoparkodsherred.dk

Odsherred Detektorforening
Læs mere om foreningen på www.detektorforeningen.dk

Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum
Læs mere om foreningen på www.sns-museum.dk

Styrelsen for Geodata og Effektivisering
Se historiske kort på
https://hkpn.gst.dk/

Pontoppidans Atlas
Se mere her
http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/subject418/da/