FORENINGENS ØKONOMI
 
Revideret regnskab 2017 godkendt på generalforsamlingen den 27. februar 2018
INDTÆGTER

                                

Kontingenter 35.400
Plejevederlag - Borren 7.000
Møder og arrangementer 5.910
Bustur 20.350

I alt

68.660


UDGIFTER
 
Møder 2.858
Porto og kontorhold 6.439
Annoncer og PR 18.336
Interessegrupper 2.861
Arrangementer 11.153
Bustur 20.967
Andet 2.308

I alt

64.922

Overskud

3.738
Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2017 60.265
Budget 2018 godkendt på generalforsamlingen den 27. februar 2018
   
INDTÆGTER  
Kontingenter 35.000
Plejevederlag - Borren 7.000
Arrangementer og foredrag 6.000
Busture mv. 20.000
I alt 68.000
   
UDGIFTER  
Møder 3.000
Annoncer og PR 20.000
Porto og kontorhold 6.000
Arrangementer og foredrag 15.000
Busture mv. 20.000
Interessegrupper 3.000
Andre udgifter 1.000
I alt 68.000