FORENINGENS FORMÅL
 

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet og interessen for kulturhistorie i Odsherred, samt støtte opretholdelsen af professionel museumsvirksomhed i Odsherred.
 

Foreningens formål søges fremmet ved:

• Oplysnings- og formidlingsvirksomhed

• Aktiviteter for medlemmerne

• Interessegrupper for specielt interesserede medlemmer

Foreningens fremtid bygger i høj grad på etablering af interessegrupper for foreningens medlemmer.

Foreningen vil etablere aktiviteter, som knytter sig til Odsherreds kulturhistorie, f.eks. ”den gode Historie”, guidede ture i Odsherred og medvirken med aktiviteter og formidling i forbindelse med Geopark Odsherred.

Det er desuden afgørende for foreningens liv og fremtid, at der kan etableres en tæt og aktiv sammenhæng mellem Museum Vestsjælland, der er en fusion mellem Museum Odsherred og andre vestsjællandske museer, og foreningens medlemmer. Foreningen vil derfor tilbyde medlemmerne en aktiv deltagelse i livet omkring museet og dermed virke for en lokalforankring af museumsvirksomheden.

Det er vores vurdering, at behovet for frivillig interesse og indsats i forbindelse med den lokale museumsafdelings aktiviteter vil være voksende i takt med fusionens gennemførelse.

ET HISTORISK OVERBLIK

Odsherred Museumsforening udspringer af de 4 lokale museumsforeninger, der hver især ejede og drev deres eget museum.

1907 - Stenstrup Museum indrettes i et par lejede rum på en gård efter at Højby Sogns historiske samfund er oprettet den 22. september samme år. I 1912 nybygges og indvies Stenstrup Museum.

1912 - Odsherreds Folkemuseum i Nykøbing Sj. indrettes i byens gamle skole, der erhverves af museumsforeningen til formålet. Museumsforeningen er dannet i 1910. Initiativtager og stifter er overlærer Steincke.

 1935 - Fårevejle Hjemstavnsmuseum bygges – efter at hjemstavnsforeningen er oprettet omkring 1928. Kustodeparret bebor 1. salen. Museumsbygningen bygges efter forskrifter i Bedre byggeskik.

1938 - den 14. april indvies Høve Museum. Museets egentlige grundlægger er fortidsmindesamleren og hjemstavnsforskeren Lars Andersen, men museet bygges først efter hans død. I 1935 oprettes Asnæs sogns museumsforening, der lader museet bygge. Museumsbygningen bygges efter forskrifter i Bedre byggeskik.

1976 - Odsherred Museum dannes ved at Fårevejle, Høve og Nykøbing Sj. museer sammenlægges, men forbliver i de respektive museumshuse.

2002 - den 2. oktober fusionerer Stenstrup Museum med Odsherred Museum. Det nye museum får navnet Odsherreds Kulturhistoriske Museum og er stadig lokaliseret i de 4 respektive museumshuse.

2002 - den 2. oktober stiftes Odsherreds Kulturhistoriske Museumsforening.

2003 - den 1. januar indgås samdriftsaftale mellem de 3 Odsherred kommuner og Odsherreds Kulturhistoriske Museum.

2003 - den 10. januar erhverves Anneberggård avlsgård som nyt fremtidigt museum. Købet finansieres ved salg af de 4 gamle museumshuse, samt et tilskud på kr. 2,6 mill.  fra Kulturministeriet. Museet ejes af Odsherreds Kulturhistoriske Museumsforening.

2004 - Der er i hele året ingen museumsudstilling pga. ombygning og nyindretning.

2005 - den 30. marts oprettes den selvejende institution Odsherreds Kulturhistoriske Museum.

2007 - ”Solens Land” indvies som permanent udstilling.

2012 - den 1. juni oprettes Museum Odsherred ved at Odsherreds Kunstmuseum, Malergården og Odsherreds Kulturhistoriske Museum fusionerer.

2012 - den 31. december dannes Museum Vestsjælland  ved at Museum Odsherred fusionerer med hovedparten af museerne i Vestsjælland. I samme moment overgår bygningerne i kommunalt eje.

Fusionen pr. 31. december 2012 får med øjeblikkelig virkning store konsekvenser for museumsforeningen: