FORMIDLINGS- OG OMVISERGRUPPEN

Gruppen formidler museets udstillinger og omviser på museet og dets nærområde. Aktiviteterne gennemføres primært i skoleferier.

Kontakt: Vagn Dalsgaard
Mail:  strandgaarden@gmail.com
Tlf.: 5194 1433