VELKOMMEN TIL ODSHERRED MUSEUMSFORENING
Foreningen er en uafhængig, lokal forening, der samarbejder med

Odsherreds Museum (del af Museum Vestsjælland) og andre foreninger og interessenter om kulturhistorie i Odsherred.
Du kan melde dig ind her

____________________________________________________

 

Invitation til skovtur:
På opdagelse i Grevinge Skovs vestlige del
med pensioneret skovfoged Kjeld Jensen

Lørdag den 23. marts 2019 kl. 10.00-12.30

 

Odsherred Museumsforening fortsætter med at sætte fokus på en af Odsherreds skove. Begge forårets skovture bliver i Grevinge Skov, da vi slet ikke kan nå alle herlighederne på en tur. På den første tur vil Kjeld Jensen vise og fortælle en markant nyere historie
Formålet med turen er at løfte en lille flig af Odsherreds historie under 2. verdenskrig. For selv efter 75 år er det muligt at se spor i skoven, der fortæller om den nødflyveplads, tyskerne anlagde på den indtørrede Sidinge Fjord. På trods af sporenes beskedenhed er de lette at se, når man får dem vist – og de er for øvrigt nogle af de få tilbageværende fysiske spor i Odsherred fra 2 verdenskrig og Dan­marks besættelse.
Fortællingen omfatter mest de mange anlæg inde i Grevinge Skov – og selvfølgelig runder vi udtørringen af Sidinge Fjord, samt hvilken indflydelse det fik for skovdistriktet. 
 
Mødested: P-pladsen for enden af Sidinge Fjordvej i Grevinge skovs nordvestlige hjørne. Kør ad Sidinge Fjordvej fra Sidingevej mellem Vig og Sidinge og fortsæt til du rammer Grevinge Skov.
Deltagerpris: Gratis for medlemmer og børn.
For ikke medlemmer koster det 50 kr. Det er muligt at betale årets medlemskontingent på 100 kr., samt melde sig ind i foreningen på mødestedet.
Ingen tilmelding, så mød blot op.
Husk at medbringe formiddagskaffen og beklædning efter vejrliget. Gummistøvler er ingen dårlig idé.
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til formand Kjeld Jensen på tlf. 52241999 eller på kontaktformularen her

__________________________________________________________
 

Udstillingen "De underjordiske" på Odsherreds Museum

 

 

I Museum Vestsjælland ønsker vi at finde frem til historier, der binder os sammen og fortæller om det, vi har haft til fælles.

Til udstillingen De Underjordiske har vi indsamlet beretninger fra sognene i Museum Vestsjællands ansvarsområde om overtro og uforklarlige hændelser.  

Mennesker har til alle tider haft brug for at forstå og forklare, hvad der sker omkring os. I tider, hvor størstedelen af befolkningen levede i et landbosamfund præget af misvækst på grund af tørke eller uvejr, krige eller sygdomsepidemier hos både dyr og mennesker, kunne der nok være brug for forklaringer på et og andet.

Overtro er også troen på eksistensen af de underjordiske. Nogle blev anvendt til at skræmme for at undgå ulykker. Der blev f.eks. sagt til mindre børn, at de skulle passe på ved brønden, så brøndmanden ikke kom og tog dem. Landskabets udseende blev ofte tilskrevet trolde eller kæmper, der havde flyttet rundt på store sten eller pløjet dybe render, der blev til søer. Alle lokalsamfund havde sine egne beretninger eller forklaringer, som var blevet overleveret mundtligt gennem generationer.

Ifølge folketroen kunne varsler komme til alle gennem drømme eller ved at man selv opsøgte dem. Der blev taget varsler af dagligdags hændelser, der blev sat i forbindelse med begivenheder i fremtiden. Det kunne være noget godt, der skulle ske, eller man kunne forhindre en ulykke ved at tage særlige foranstaltninger.

 

Udstillingen er illustreret af tegneren Erik Petri, hvis fantastiske streg kommer til udtryk i lindorme, drager, trolde, nisser og andet overnaturligt.

Erik Petri har også illustreret de pixi-bøger, der med GPS-koordinatorer anviser nogle af de steder, hvor underjordiske og andet troldtøj har huseret. Sættet kan købes i Odsherreds Museums butik.  

Udforsk og oplev udstillingen sammen med børn. I museumsbutikken kan lånes en kuffert med opgaver og aktiviteter. 

Udstillingen åbner for offentligheden søndag den 10. februar og kan ses indtil 15. december 2019.

 

__________________________________________________________


Museum Vestsjælland satser stort

 

Nordvestnyt - vores lokale avis - bragte onsdag den 28. november 2018 en spændende artikel ”Museum vil ryste posen med millionsatsning”.
I artiklen fortæller museumsdirektør Eskil Vagn Olsen om Museum Vestsjællands planer om at give de seks store udstillingssteder hver deres særlige udstillingstema:

Odsherred: Oldtid og kunst.

Holbæk: Købstaden og det maritime.

Kalundborg: Middelalder.

Ringsted: Velfærdssamfund og industrialiseringen.

Slagelse: Håndværk og handel.

Sorø: Dannelse og uddannelse.

- Som jeg læserartiklen, har specialiseringen til formål at fremtidssikre museet og de enkelte museumsafdelinger, udtaler museumsforeningens formand Kjeld Jensen.
De enkelte museumsafdelinger har i dag stort sammenfald i udstillingerne. Alle steder fremviser man meget af det samme. Fremover skal det enkelte museum kun formidle og udstille ”deres” speciale, men til gengæld bliver den nye udstilling så skarpere, som Eskil Vagn Olsen udtrykker det.

Udvikling og etablering af de seks nye udstillinger forventes at ske i etaper og være gennemført senest med udgangen af 2026. Det bliver derfor nogle travle år for museet, der forventer, at udstillingerne tilsammen vil koste et trecifret millionbeløb, der skal tilvejebringes via fondsansøgninger m.v.

Jeg tror, at det er en klog satsning af Museum Vestsjælland og jeg glæder mig til at høre meget mere om satsningen i de kommende år. Det bliver spændende, fastslår Kjeld Jensen.

Bestyrelsen vil uddybe planerne på foreningens generalforsamling onsdag den 6. marts 2019.

__________________________________________________________

FØLG OS PÅ FACEBOOK
Du finder os her