VELKOMMEN TIL ODSHERRED MUSEUMSFORENING
Foreningen er en uafhængig, lokal forening, der samarbejder med

Odsherreds Museum (del af Museum Vestsjælland) og andre foreninger og interessenter om kulturhistorie i Odsherred.
Du kan melde dig ind her

____________________________________________________

 

Invitation til foredraget 

Middelalderen i Odsherred

onsdag den 20. februar 2019 kl. 19-21

 

 

Det er med stor glæde, at vi kan invitere til foredrag med lokalhistoriker, forfatter, debattør og tidligere bibliotekar Kurt Sørensen, der vil forsøge at give et så samlet billede af Middelalderens Odsherred, som muligt.
Kurt vil tolke og sammenbinde de store forandringer, der sker i Middelalderen og det er netop hans store styrke, at han tør sammenbinde nyere forskning med allerede kendt viden indenfor mange områder – og tolke videre på de forskellige udsagn.
I foredraget omtales de store klima- og kystforandringer, som ændrede Odsherreds geografi markant. Vi ved, at dårligt vejr i middelalderen var en ubønhørlig modstander, der bragte misvækst, sult, sygdom og død med sig. Det er derfor helt naturligt, at dårligt vejr har en stor og fast plads i de allertidligste danske krøniker. Men vi ved også, at der imellem det 11. og 14. århundrede var varmere end både før og efter – den periode vi kalder Middelaldervarmen.
Så hvordan kan det hele hænge sammen? Har vejrliget også betydning for landets udseende? Og har den nye geografi nogen betydning for Odsherreds bebyggelse med kirker, borganlæg, landsbyer og købstad, som skyder frem i landskabet? Eller er det helt andre ting?
Og hvordan passer den store opblomstring af håndværk, handel, købmænd og skibstrafik, der sker både i det nordlige og det sydlige Odsherred, ind i den samlede fortælling.
Det hele er selvfølgelig ikke eksakt videnskab, der kan underbygges af flere uafhængige kilder, men den historieomskrivning, vi oplever i disse år, sker netop i et frugtbart samarbejde mellem eksperter fra mange faggrupper og amatører, der i fællesskab tør udfordre gængs viden.
Det skal nok blive en spændende aften!


Foredraget afholdes i Det Vilde Køkken, Klintvej 158, 4500 Nykøbing Sj.
Det er gratis at deltage for medlemmer.
For ikke-medlemmer koster det 50 kr. pr. person over 18 år. Det er muligt at melde sig ind i foreningen ved indgangsdøren.

Der er ingen tilmelding, så mød blot op.
Kaffe og kage kan købes til 50 kr. pr. person.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til formand Kjeld Jensen på tlf. 52241999 eller på kontaktformularen her

__________________________________________________________
 

15. februar 2019:

 

Generalforsamling 2019

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.00 i Det Vilde Køkken, Klintevej 158, 4500 Nykøbing Sj.
Du kan læse dagsordenen mv. her

I forlængelse af generalforsamlingen vil Jørgen Stoltz give os en aktuel status på Geopark Odsherred. Jørgen har været med fra geoparkens begyndelse og sidder i dag i geoparkens bestyrelse.
Jørgen vil dels fortælle om baggrunden for den nye fireårige godkendelse af geoparken og dels vil han fortælle mere bredt om kulturhistorien i geoparken - herunder med særligt fokus på Trundholm Mose og dens historie.
Noget af Jørgens foredrag vil foregå i "Gletcherporten" - geoparkens infopunkt i Det Vilde Køkken.

Glæd jer til et interessant foredrag.

__________________________________________________________
 

Udstillingen "De underjordiske" på Odsherreds Museum

 

 

I Museum Vestsjælland ønsker vi at finde frem til historier, der binder os sammen og fortæller om det, vi har haft til fælles.

Til udstillingen De Underjordiske har vi indsamlet beretninger fra sognene i Museum Vestsjællands ansvarsområde om overtro og uforklarlige hændelser.  

Mennesker har til alle tider haft brug for at forstå og forklare, hvad der sker omkring os. I tider, hvor størstedelen af befolkningen levede i et landbosamfund præget af misvækst på grund af tørke eller uvejr, krige eller sygdomsepidemier hos både dyr og mennesker, kunne der nok være brug for forklaringer på et og andet.

Overtro er også troen på eksistensen af de underjordiske. Nogle blev anvendt til at skræmme for at undgå ulykker. Der blev f.eks. sagt til mindre børn, at de skulle passe på ved brønden, så brøndmanden ikke kom og tog dem. Landskabets udseende blev ofte tilskrevet trolde eller kæmper, der havde flyttet rundt på store sten eller pløjet dybe render, der blev til søer. Alle lokalsamfund havde sine egne beretninger eller forklaringer, som var blevet overleveret mundtligt gennem generationer.

Ifølge folketroen kunne varsler komme til alle gennem drømme eller ved at man selv opsøgte dem. Der blev taget varsler af dagligdags hændelser, der blev sat i forbindelse med begivenheder i fremtiden. Det kunne være noget godt, der skulle ske, eller man kunne forhindre en ulykke ved at tage særlige foranstaltninger.

 

Udstillingen er illustreret af tegneren Erik Petri, hvis fantastiske streg kommer til udtryk i lindorme, drager, trolde, nisser og andet overnaturligt.

Erik Petri har også illustreret de pixi-bøger, der med GPS-koordinatorer anviser nogle af de steder, hvor underjordiske og andet troldtøj har huseret. Sættet kan købes i Odsherreds Museums butik.  

Udforsk og oplev udstillingen sammen med børn. I museumsbutikken kan lånes en kuffert med opgaver og aktiviteter. 

Udstillingen åbner for offentligheden søndag den 10. februar og kan ses indtil 15. december 2019.

 

__________________________________________________________


Museum Vestsjælland satser stort

 

Nordvestnyt - vores lokale avis - bragte onsdag den 28. november 2018 en spændende artikel ”Museum vil ryste posen med millionsatsning”.
I artiklen fortæller museumsdirektør Eskil Vagn Olsen om Museum Vestsjællands planer om at give de seks store udstillingssteder hver deres særlige udstillingstema:

Odsherred: Oldtid og kunst.

Holbæk: Købstaden og det maritime.

Kalundborg: Middelalder.

Ringsted: Velfærdssamfund og industrialiseringen.

Slagelse: Håndværk og handel.

Sorø: Dannelse og uddannelse.

- Som jeg læserartiklen, har specialiseringen til formål at fremtidssikre museet og de enkelte museumsafdelinger, udtaler museumsforeningens formand Kjeld Jensen.
De enkelte museumsafdelinger har i dag stort sammenfald i udstillingerne. Alle steder fremviser man meget af det samme. Fremover skal det enkelte museum kun formidle og udstille ”deres” speciale, men til gengæld bliver den nye udstilling så skarpere, som Eskil Vagn Olsen udtrykker det.

Udvikling og etablering af de seks nye udstillinger forventes at ske i etaper og være gennemført senest med udgangen af 2026. Det bliver derfor nogle travle år for museet, der forventer, at udstillingerne tilsammen vil koste et trecifret millionbeløb, der skal tilvejebringes via fondsansøgninger m.v.

Jeg tror, at det er en klog satsning af Museum Vestsjælland og jeg glæder mig til at høre meget mere om satsningen i de kommende år. Det bliver spændende, fastslår Kjeld Jensen.

Bestyrelsen vil uddybe planerne på foreningens generalforsamling onsdag den 6. marts 2019.

__________________________________________________________

FØLG OS PÅ FACEBOOK
Du finder os her